Privacy verklaring

Vanzelfsprekend vinden ook wij privacy een groot goed en vinden we het belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom worden jouw persoonsgegevens door Studio Spintol in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere wet-en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens / privacy verwerkt. Hieronder vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op met de contactgegevens onderaan deze verklaring.

1. Welke persoonsgegevens, voor welk doel en met welke bewaartermijn worden er van mij verwerkt?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens van jou. Welke gegevens dit zijn, waarom wij deze verwerken en met welke bewaartermijn wordt hieronder per doeleinde weergegeven.

1.1 Google analytics – Statistieken

Voor het meten van de activiteiten op onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: IP-adres. Deze persoonsgegevens zijn hiervoor noodzakelijk en verwerken wij omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven. Je kunt deze toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken. Je gegevens worden vanaf het moment van intrekken van je toestemming door ons geblokkeerd. Je toestemming intrekken is mogelijk door het sturen van een mail naar studio@spintol.nl. Deze persoonsgegevens worden na 28 dagen door ons verwijderd.

1.2 Mail (al dan niet via deze website)

Bij het sturen van een mail of het invullen van het contactformulier op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn hiervoor noodzakelijk en verwerken wij omdat jij deze aan ons toestuurt. Je kunt deze toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken. Je gegevens worden vanaf het moment van intrekken van je toestemming door ons geblokkeerd. Je toestemming intrekken is mogelijk door het sturen van een mail naar studio@spintol.nl. Deze persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd door ons bewaard in ons adressenbestand.

1.3 Algemene klantgegevens

Ben je klant bij Studio spintol, dan bewaren we voor de bedrijfsvoering de volgende persoonsgegevens: naam, (bedrijfs)adres, postcode, land, staat, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede uw ordergegevens. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en gebruiken wij verder niet anders dan voor het (hoogstnood)zakelijke contact, zoals communicatie over verkopen en facturatie. Mocht je deze gegevens willen inzien of willen aanpassen kan dat door het sturen van een mail naar studiospintol.nl. Deze persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd door ons bewaard in ons adressenbestand.

2. Welke rechten heb ik wanneer er persoonsgegevens over mij worden verwerkt?

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden kort nader toegelicht. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hierover nog meer gedetailleerde informatie.

  • Inzagerecht. Zo heb je het recht om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die Zodan van jou verwerkt. Een verzoek hierom kun je kosteloos bij ons indienen. Mocht je vaker om inzicht willen vragen, dan kun je dit met redelijke tussenpozen doen.
  • Recht op rectificatie. Kom je er (middels je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of aanvulling, dan zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.
  • Recht op gegevenswissing. Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien dit verzoek bij ons in, dan gaan wij voor je na of wij hiertoe ook verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.
  • Recht op verwerkingsbeperking. De beperking van de verwerking houdt in dat wij moeten stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.
    Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn. Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou. Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken. Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.
  • Recht op bezwaar. Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. Alleen het recht op bezwaar t.b.v. direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

3. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Studio spintol, dan kun je deze vragen stellen via het e-mailadres studio@spintol.nl.